Про відділення післядипломної освіти
Середа, 09 березня 2016 08:50

Відділення післядипломної освіти

Навчання на відділенні післядипломної освіти організовано за 14 спеціальностями та в магістратурі «Управління навчальним закладом» (Додаток 1). Для забезпечення навчального процесу підготовлено й затверджено 25навчальних планів, оскільки для кожної спеціальності є окремий план для слухачів з педагогічною та без педагогічної освіти, також розроблено 25 робочих планів. Станом на 1 вересня 2014 р. навчається 372 слухачів та магістрантів( Додаток 2). Усі спеціальності ліцензовані. У 2014 році спеціальності «Дошкільна освіта», «Фізичне виховання», «Управління навчальним закладом» заповнені на 100%.

Перепідготовка ОКР «спеціаліст» на відділенні ПДО здійснюється згідно зі ст.47, ст.48 Закону України «Про освіту» (Додаток 3). Післядипломна освіта створює умови для безперервності та наступності освіти і включає:

  • перепідготовку – отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

  • Стажування – поглиблення, розширення та оновлення професійних знань.

Особа, яка пройшла перепідготовку й успішно склала державну атестацію, отримує відповідний документ про вищу освіту.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1260 від 12 листопада 1997 р. затверджений зразок диплома про перепідготовку, який видається в нашому університеті з червня 1999 р., тобто з часу заснування відділення і до сьогодні.

Окрім навчальної діяльності, на відділенні післядипломної освіти чітко організовано стажування викладачів Богуславського гуманітарного коледжу ім. І.С.Нечуя-Левицького, Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму, Ржищівського гуманітарного коледжу, Ржищівського будівельного технікуму, Таращанського агротехнічного коледжу та КЗ «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж». 17 педагогів із цих навчальних закладів пройшли стажування при сприянні й під контролем адміністрації післядипломної освіти, яка виконує управлінсько-організаційну та скоординовуючу функцію в процесі підвищення професійного рівня педагогів-вихователів. З метою якісної організації багатопрофільного процесу на ПДО адміністрація тісно співпрацює з 26 кафедрами університету.

На післядипломній освіті завжди чітко організований навчально-виховний процес з урахуванням реформаційних завдань відповідно до Болонської конвенції. Навчальний процес забезпечують 26 кафедр університету: 175 викладачі, у тому числі 18 професорів, 98 доцентів. Девізом відділення є гасло «Учитися ніколи не пізно», освіту здобувають слухачі від 23 до 60 років і старші, із практичним досвідом роботи, тому навчальний процес забезпечують найбільш досвідчені викладачі університету.

Щорічно зростає кількість випускників, що отримують диплом про перепідготовку (Додаток 4). Також зростає випуск магістрантів сп. «Управління навчальним закладом» за останні 5 років (Додаток 5). Перший набір на сп. «Управління навчальним закладом» здійснено у 2003 році. Ця спеціальність пройшла у 2014 році – акредитацію та ліцензування. Згідно з ліцензією можемо набирати магістрів на базі ОКР «бакалавр» та «спеціаліст». У 2014 році пройшла ліцензування спеціальність «Соціальна педагогіка» та магістратура сп. «Управління навчальним закладом», і в даний час готуються до акредитації 8 спеціальностей.

Відділення післядипломної освіти та кафедра управління та моніторингу якості освіти, що закріплена за цим структурним підрозділом, проводить наукову роботу: співпрацює з Міжнародною громадсько-політичною програмою «Освіта дорослих в Україні» за сприянням ЮНЕСКО. Налагоджена співпраця, укладені договори і продовжується багаторічна спільна діяльність з окремими лабораторіями Інституту психології ім. Г.Костюка НАПН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Видано навчальні посібники: Білобровко Т. І., Опольська А. В. «Вища освіта України і Болонський процес: навчально – методичний посібник», Ткаченко О.В., Соловйова Т. М. «Модульні технології навчання і Болонський процес (навчально - методичний посібник)», Кожуховська Л. П., Сидоренко М. С. «Термінологічний словник до курсу «Основи педагогічних вимірювань і моніторингу якості освіти»», Нікітчина С. О. «Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика в умовах вищого навчального закладу». Діє постійно діючий семінар під керівництвом проф.. Лікарчука І. Л. «Реформування освіти України в сучасних умовах».

Постійно на відділенні використовуються інноваційні форми і методи навчання, залучаються кращі науковці України. На базі відділення ПДО діє експериментальний майданчик по апробації дисертаційних досліджень, також щорічно проводиться Всеукраїнський семінар «Проблеми андрагогіки в умовах реформування вищої освіти України», проводиться студентська науково-практична конференція і видається збірник наукових праць студентів «Актуальні проблеми управління закладами освіти».

Read 4837 times

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1