Вчена рада

Засідання вченої ради 31.08.2016 р.

На розширеному засіданні Вченої ради, яке відбулося 31серпня 2016 року, розглядалися наступні питання:

 

  1. Ректор університету Віктор Коцур доповів присутнім про початок навчального року та основні завдання колективу університету у 2016-2017 році.

Віктор Петрович зазначив, що навчальний рік розпочинається у непростих соціально-економічних умовах. У зв’язку зі скороченням контингенту студентів контрактної форми навчання зменшилися надходження до спеціального фонду бюджету.Висновок: справа прийому до університету повинна стати справою кожного підрозділу, кожної кафедри, кожного працівника навчального закладу.До університету цього року від абітурієнтів поступило 7335 заяв. Конкурс становив 4 особи на одне місце. Обсяг державного замовлення наш виш виконав у повному обсязі, зарахувавши на навчання 1781-го абітурієнта. На контрактну форму навчання зараховано 695 осіб. Найбільше контрактників навчається на відділенні післядипломної освіти, фінансово-гуманітарному факультеті, факультеті педагогіки та психології.  

Керівництво університету на кожному факультеті проведе окремі зібрання, де буде детально охарактеризовано якісний та кількісний показник вступників на кожну спеціальність. Також буде проведено детальний аналіз тих спеціальностей, які не користуються популярністю серед студентів (тому цього року на них було подано мало заяв).

 Перед колективом вишу на 2016-2017 навчальний рік окреслено такі завдання:

— модернізація змісту освітніх програм і навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів на основі нового переліку галузей знань та спеціальностей на засадах компетентнісного підходу і з максимальним наближенням до стандартів європейської освіти;

підвищення динаміки входження університету до світового та вітчизняного інформаційного простору, активізація участі у програмах міжнародної академічної мобільності та програмах подвійних дипломів з європейськими університетами;

—  забезпечення міжнародного визнання фахових наукових видань університету, активізація роботи з публікації викладачами наукових розробок у наукометричних базах, які лежать в основі міжнародних рейтингів.

— забезпечення планової акредитації та ліцензування нових спеціальностей відповідно до потреб ринку, держави і особистості;

— створення ефективного механізму внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності шляхом структурно-функціонального реформування навчального закладу;

— на бібліотеку покласти нове завдання — представлення університету у науковій сфері комунікації;

— участь в грантових програмах, урізноманітнення джерел надходження коштів до спеціального фонду;

— запровадження режиму жорсткої економії державних коштів.

Декан фінансово-гуманітарного факультету Тетяна Боголіб, професор Борис Чернов, проректор із науки Сергій Рик, директор бібліотеки Ольга Шкира висловили свої думки з приводу оптимізації навчального процесу. Вислухавши виступаючих, Віктор Коцур зробив акцент на тому, що навчально-методична рада повинна розглянути хід оптимізації, а кожен член колективу нашого університету повинен із розуміння поставитися до змін, які продиктовані викликом часу.

  1. Перший проректор Валерій Хомич повідомив, що 2 липня 2016 року за підписом Міністра освіти Лілії Гриневич було затверджено новий  Статут (його реєстрація відбулася 18.08.2016 року) Переяслав-Хмельницького університету. Новий Статут передбачає створення в університеті наглядової ради, нового складу конференції трудового колективу та нового складу Вченої ради. У місячний термін необхідно винести пропозиції від структурних підрозділів, щоб розглянути питання створення нових органів на конференції трудового колективу.

Людмила Левченко

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

bioOne splash logo

cul-online

polpred

Scopus

 repozitari

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1