Правила прийому 2018

Правила прийому

до ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університетімені Григорія Сковороди"

у 2018 році

 

 

ДОДАТКИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

 

 Додаток 1.

Правила прийому до аспірантури та докторантури ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький  державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

 Додаток 2.

Положення про приймальну комісію  ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

 

 Додаток 3.

Перелік ступенів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

 Додаток 4. 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

 

 Додаток 5. 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра 

 

Додаток 6. 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня магістра

 

Додаток 7. 

Порядок  подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

  

Додаток 8. 

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

 

Додаток 9.

Перелік спеціальностей яким надається особлива підтримка