Центр Сковородинознавства

Науково-навчальний Центр Сковородинознавства

Науково-навчальний Центр Сковородинознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» створений весною 2006 року.

Очолює Центр Сковородинознавства доктор філологічних наук, професор Корпанюк Микола Павлович.

Основне його призначення – стимулювання та узагальнення Сковородинознавчих досліджень в Україні та поза нею, впровадження новітніх наукових даних у навчально-освітній процес на рівнях середньої та вищої шкіл. Також Центр Сковородинознавства основну увагу зосереджує на дослідженні життя та творчості Г. Сковороди, його внескові в національну та європейську філософію, літературу, педагогіку, рідну мову, музику.  Із 2013 року звернулися до вивчення доробку визначних вітчизняних  попередників Сковороди, впливу їхньої творчої спадщини на національний, культурний, освітній та науковий розвиток, творчість Г. Сковороди.

Для реалізації даної програми Центр Сковородинознавства щодва роки проводить Міжнародну конференцію «Сковородинівські читання».  У 2015 році проведена Міжнародна конференція «ХVIICковородинівські читання». Видані наукові праці учасників у виданні «Переяславські Сковородинівські студії. Випуск 3-ій». – Ніжин, 2015. – 375 с. В конференції  беруть участь доктори наук, професори, доценти з різних навчальних закладів України, поети, письменники, краєзнавці, працівники  літературно-меморіальних музеїв  Григорія Сковороди з м. Переяслав-Хмельницького, Сковородинівки (Харківська обасть), м. Чорнухи (Полтавська область). Зарубіжне Сковородинознавство представляють такі науковці як Марія Грація Бартоліні (м. Мілан, Італія), Дарина Тетерина-Блохин (м. Мюнхен, Німеччина), Любиця Бабота, Іван Яцканин (Словаччина), Валентина Соболь, Міхал Тадеуш Гандзель (Польща).

Центр на засадах укладених угод у галузі Сковородинознавства співпрацює з Інститутами літератури ім. Т. Шевченка, філософії ім. Григорія Сковороди НАН України, Харківським НПДУ ім. Г. С. Сковороди, меморіальними музеями ім. Г. Сковороди в Переяславі-Хмельницькому, Чорнухах Полтавської обл., Сковородинівці Харківської області, краєзнавчим музеєм у селищі Бабаях Харківської області, ЗОШ у селі Ковраях Черкаської області, Чорнухах Полтавської області, Сковородинівці, Бабаях Харківської області, краєзнавцями м. Харкова у дослідженні історико-філософської, історико-літературної, мовознавчої, педагогічної, краєзнавчої спадщини письменника та її впливу на вітчизняний і зарубіжний гуманітарний простір, зв’язок з ним і запозиченнями з нього. До співпраці з Центром залучаються  дослідники-сковородинознавці, фахівці з історії української  літератури, мови, філософії, педагогіки, культури, історики з усіх країв України та з-поза кордону.

Результати співпраці оприлюднюються у проведених наукових конференціях, семінарах, лекціях, просвітницьких заходах в університеті, науково-дослідних установах НАНУ, меморіальних музеях Г. Сковороди, школах, з якими співпрацює Центр.

За час діяльності Центру ним видані збірники наукових праць зі Сковородинознавства: «Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності» (К., 2007) у 2 томах, «Григорій Сковорода – джерело духовної величі і сучасність» (Тернопіль, 2007); надана методична допомога у виданні Г.Верби «Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди» (Тернопіль, 2007). Співробітники Центру підготували й видали збірник «Діти твої, Україно... (спогади молодих оунівців, політичних в’язнів Юрія Гайдука, Олега Іващенка, Євгена Дацюка)» (Переяслав-Хмельницький-Тернопіль, 2007), котрий має високий виховний та краєзнавчий потенціал; методичний посібник «Наш першорозум: вивчення творчості Г. Сковороди в школах, ліцеях, гімназіях, коледжах» (Переяслав-Хмельницький, 2012); збірники наукових праць «Переяславські Сковородинівські студії» Випуск 1» (Переяслав-Хмельницький, 2011), «Переяславські Сковородинівські студії» Випуск 2» (Київ, 2013), «Переяславські Сковородинівські студії» Випуск 3» (Ніжин, 2015). У 2015 році підготовлено до друку посібник "Поетичний славень Сковороді" та розпочато підготовку до наступної Міжнародної конференції "ХVІІІ Сковородинівські читання", редагування наукових розвідок її учасників.

Розроблений план діяльності Центру на 2009-2019 роки в рамках підготовки до 300-річчя філософа Г. Сковороди.

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1