Міжнародна науково-практична конференція «ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Середа, 22 лютого 2017 08:22

Міжнародна науково-практична конференція «ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», факультет педагогіки та психології;

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія

вікової психофізіології

за підтримки вищих навчальних закладів та громадських організацій:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра

психології розвитку;

Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут людини:кафедра загальної, вікової та педагогічної психології, кафедра практичної психології;

Університет сучасних знань, кафедра психології та педагогіки;

Ризька Академія педагогіки і управління освітою, факультет соціальних наук;

Магдебург-Стендальський університет прикладних наук;

Всеукраїнська асоціація психолінгвістів;

Українська асоціація психології освіти і розвитку

запрошують 21 березня 2017 року до участі в

Міжнародній науково-практичній конференції

«ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

науковців, докторантів, аспірантів, практикуючих психологів, тих кого цікавлять проблеми свідомості в сучасному психологічному науковому просторі.

За результатами інтернет-конференції її матеріали будуть розміщені на сайтіПереяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: phdpu.edu.ua  (у вигляді програми конференції та електронного збірника тез).  Кожному учаснику буде надано посилання на публікацію його матеріалів.

Інтернет публікація враховується при захисті дисертаційних досліджень як апробація.

Напрями роботи конференції:

 1. Теоретико-методологічні проблеми свідомості як предмета психологічних досліджень.

 2. Психологія свідомості: правові, етнічні, професійні, релігійні, регуляторні та ін. аспекти.

 3. Знакові структури свідомості та внутрішній світ особистості: візуальні і вербальні репрезентації.

 4. Когнітивні аспекти соціалізації та самовизначення особистості.

 5. Розвиток мовної свідомості особистості.

 6. Розвиток свідомості  на різних етапах онтогенезу в умовах освітнього середовища.

 7. Свідоме й несвідоме: проблема співвідношення в психічній організації індивіда.

 8. Самосвідомість і рефлексивна самоорганізація особистості.

 9. Ментальні репрезентації й міфотворчість у соціокультурному просторі України та інших країн.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Текст тез доповідей має відповідати тематиці конференції, мати достатній науковий рівень, бути ретельно перевірений та відредагований. Автори несуть відповідальність за зміст тексту та наявність помилок.

Вимоги до тез доповідей:

Загальний обсяг тез (з літературою включно) – від 2-х повних до 3-х сторінок формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word; електронний формат тез: *.doc та *.docx; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,5 см; поля з усіх боків – 2 см. У тексті не виставляються примусові переноси.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:

 • напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді – ліворуч,

 • прізвище та ініціали автора (ів)-праворуч, (шрифт – напівжирний);

 • науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, місце роботи (навчання); місто, в якому знаходиться навчальний або науковий заклад, країна – по центру;

 • назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний) – по центру;

 • текст тез;

 • література в алфавітному порядку (слово «література» по центру, шрифт – напівжирний; у тексті тез посилання та цитування здійснюється за Гарвардським стилем, наприклад: (Иваненко, 2007), (Ващенко, 2015: 67), (Петренко, Симоненко, 2010: 13-15), (Дубчак, 2008; Назарчук, 2010; Сидоренко, 2013). Назва надісланого файлу має бути підписана українською мовою (наприклад: Петренко О.В._тези, або, якщо два автори – Петренко О.В.,КононенкоВ.Г._тези; )

 

ЗРАЗОК оформлення ТЕЗ:

2) Психологія свідомості: правові, етнічні, професійні, релігійні, регуляторні та ін. аспекти.

Петренко О.В.

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди,

м. Переяслав-Хмельницький, Україна.

СЕМАНТИЧНИЙ ПРОСТІР БАЗОВИХ КАТЕГОРІЙ ПРАВОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ

….…….Текст…тез……..текст…….тез…..…………..

………………………………………………………….

Література:

 1. Дідук І.А. Психологічні чинники формування правових уявлень / І. А. Дідук // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України : наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – К. : 2007. – № 1. – С.102-113.

 2. Шмелев А.Г. Введение в экспериментальную психосемантику: теоретико-методологические основания и психодиагностические возможности / Шмелев А.Г. – М.: МГУ, – 1983. – 158 с.

 3. Демографічна та соціальна статистика / Освіта // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Порядок подання матеріалів:

Для участі у конференції надсилаються до 1 березня 2017 р. на електронну адресу оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.такі документи:

а) тези доповіді (Петренко О.В._тези);

б) заявку на участь у конференції (Петренко О.В._заявка);

в) відскановану квитанцію;

г) рецензію кандидата або доктора психологічних наук на поданий матеріал з печаткою відділу кадрів, якщо Ви не маєте наукового ступеня (рецензія не потрібна, якщо один з співавторів має науковий ступень).

Відповідальні за конференцію

д.психол.н. Дробот Ольга Вячеславівна. професор кафедри психології ПХДПУ ім. Григорія Сковороди.

 • к.психол.н., професор Хомич Галина Олексіївна кафедра психології ПХДПУ ім. Григорія Сковороди.

Контактні телефони    +38067 512 26 40; +38050 493 20 44

Організаційний внесок – 50 грн. – перераховується на номер картки ПриватБанку 5168 7420 1107 9112, вказується прізвище автора тез, наприклад: Петренко конференція.

Якщо Ви не є користувачем ПриватБанку, то після оплати (у будь якому відділенні ПриватБанку) надішліть смс-повідомлення на один із контактних телефонів за зразком: Петренко конференція.

Зразок оформлення заявки на участь у конференції:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю).

 2. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання  наукового керівника (у разі його наявності).

 3. Місце роботи (навчання), - посада й назва установи; науковий ступінь, наукове звання (за наявності).

 4. Напрямок роботи конференції.

 5. Контактний телефон.

 6. E-mail.

 

Шановні колеги! Чекаємо Ваші наукові матеріали за тематикою конференції! Будемо заздалегідь вдячні, якщо Ви ознайомите з цим листом ваших колег і молодих вчених.

 

Read 5360 times

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1