Інформація від наукового відділу

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» З ЄВРОПЕЙСЬКОЮ АСОЦІАЦІЄЮ НАУК З БЕЗПЕКИ (СЕКЮРИТОЛОГІЇ)

 

СЕКЮРИТОЛОГІЯ Європейська Асоціація Наук з Безпеки (EUROPEANASSOCIATIONforSECURITY – EAS) діє в Європі, штаб-квартира знаходиться в місті Кракові (Польща). Заснована в 2000 році. Президент Асоціації – Лєшек Фредерік Коженьовскі –доктор наук, професор,  секретар – Зенон Воітаніс.

Метою Асоціації є запровадження освітніх проектів та здійснення наукових досліджень з безпеки життєдіяльності у різних галузях.

  Основними завданнями Асоціації є:

 • освітня діяльність, яка спрямована на неперервний процес навчання основам безпеки життєдіяльності та здоровязбережувальних технологій в дитячих закладах, школах та вищих навчальних закладах;
 • консультаційна діяльність з надання теоретико-методологічних засад секюритології;
 • популяризація наукових розробок провідних учених європейських країн у галузі безпеки життєдіяльності та охорони здоровя;
 • видавнича діяльність;
 • організація і проведення Міжнародних наукових конференцій;
 • організація круглих столів, дискусій, обмін інформацією тощо.

До складу Європейської Асоціації наук з Безпеки входять близько 500 членів з 24 країн, в тому числі 40 освітніх закладів.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» є колективним членом Асоціації вже 10 років. Президент Асоціації Лешек Коженьовскі є Почесним доктором  університету.

Персональними членами Асоціації є:  доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних наук і валеології Н.І.Коцур; кандидат політичних наук, доцент кафедри політології В.В.Коцур; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти Л.В.Лохвицька; кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки А.П.Розсоха; кандидат історичних наук, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології Л.П.Товкун; аспірантка, викладач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології Н.А.Харченко.

Плідна міжнародна співпраця має відображення у проведенні щорічних конференцій, а також участі викладачів-членів у наукових зібраннях Європейського рівня: Міжнародній науковій конференції "Безпека в туризмі та рекреації" (Краків, 2010); Міжнародній науковій конференції "Детермінанти сучасної безпеки" (Глівіца, 2011); Міжнародній науковій міждисциплінарній конференції "Методологічні проблеми дослідження керованих груп" (Вроцлав, 2012). Результати наукових розробок членів Асоціації висвітлено в науковому журналі«Секюритологія», що входить до наукометричної бази  Copernicus.

Наукові дослідження професора Н.І. Коцур та доцента Л.В. Лохвицької висвітлено у колективній монографії «Rynekpracypedagogow. Barieryiperspektywy» – (DabrowaGornicza  (Польща), 2012 р.,) виданій спільно з польськими науковцями.

Членами Європейської Асоціації наук з безпеки використовуються основні наукові здобутки як зарубіжних, так і українських учених шляхом індексу цитування. 

У рамках міжнародної співпраці з Європейської Асоціації на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» було проведено п’ять наукових конференцій (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 рр.), на яких обговорювалися наступні напрями:

 • медико-біологічні аспекти безпеки життєдіяльності;
 • психолого-педагогічні аспекти безпеки життєдіяльності;
 • соціально-політичні та історичні аспекти безпеки життєдіяльності;
 • реалізація наступності дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти в забезпеченні здоров’я дітей, підлітків та молоді;
 • здоров’язбережувальний супровід у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах;
 • здоров’язбережувальні технології в фізичній культурі, спорті та туризмі: інновації і перспективи розвитку.

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1