Докторантура і аспірантура
Четвер, 03 березня 2016 08:31

Докторантура і аспірантура

Докторантура і аспірантура:

Підготовка науково-педагогічних кадрів через функціонування аспірантури і докторантури в Переяслав-Хмельницькому університеті здійснюється відповідно до переліку галузей знань, напрямів, спеціальностей, що існують в Україні.

При університеті функціонує докторантура за  спеціальностями:

015 Професійна освіта

032 Історія та археологія

053 Психологія

072 Фінанси, банківська справа та страхування

аспірантура:

       011 Освітні, педагогічні науки

      014 Середня освіта (українська мова і література)

      015 Професійна освіта

      017 Фізична культура і спорт

      032 Історія та археологія

      033 Філософія

      035 Філологія

      051 Економіка

      053 Психологія

      071 Облік та оподаткування

      072 Банківська справа та страхування

        

Навчання в аспірантурі забезпечують 15 кафедр університету. З метою подальшої інтеграції освіти і науки, розвитку академічної мобільності, розширено взаємодію нашого університету з вищими навчальними закладами МОН України, науковими установами НАН України та НАПН України.

         Систематично організовуються і проводяться наукові методологічні семінари, круглі столи, презентації наукової діяльності провідних науковців і  молодих учених. 

IMG 2225

Молоді науковці беруть активну участь у щорічних міжнародних наукових проектах, конференціях, симпозіумах, семінарах. Важливим показником наукової діяльності є стажування докторантів і аспірантів у провідних європейських навчальних закладах.

Щорічно випускники аспіранти, викладачі університету захищають у спеціалізованих вчених радах 2025 кандидатських дисертацій. З 1999 на початок 2018 року захищено 311 кандидатських і 24 докторських дисертацій.

При університеті відкриті спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 07.00.01 - історія України і 07.00.07 - історія науки і техніки; кандидатських дисертацій за спеціальностями: 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, 08.00.08-гроші, фінанси і кредит та 08.00.09-бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності); 09.00.03 - соціальна філософія і філософія історії, 13.00.01 - загальна педагогіка і історія педагогіки, 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, 19.00.07‑ педагогічна та вікова психологія,  

IMG 2242

/докторанти І року навчання: кандидат психологічних наук,доцент Акімова Н.В., кандидат психологічних наук, доцент Калмиков Г.В., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Рабчун О.С./

 

 

 

IMG 2235

 

 

  /Аспіранти І року навчання /

 

ЗАПРОШУЄМО вступати до аспірантури і докторантури спеціалістів, магістрів, кандидатів наук для підготовки дисертації.

Для вступу в аспірантуру подаються такі документи:

 1. Заява на ім’якерівника наукової установи.
 2. Копія паспорта (1, 2, 3.11 ст.).
 3. Список опублікованих наукових праць. особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають реферат з обраної спеціальності (обсяг 1 др. арк.).
 4. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра або спеціаліста з додатком.
 5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
 6. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у.
 7. 2 фотокартки (3х4).
 8. Паперова тека.

              Перелік документи, необхідних для вступу в докторантуру, крім необхідних для вступу в аспірантуру, повинен включати:

 1. Копія диплому кандидата наук ( доктора філософії).
 2. Особовий листок обліку кадрів з фотокарткою.
 3. Список опублікованих наукових праць і винаходів.
 4. Розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої пропонується здобуття наукового ступеня доктора наук.
 5. Характеристику вступника написану доктором наук, передбачуваним науковим консультантом.

     Вступники в аспірантуру складають такі іспити: спеціальність,філософія, іноземна мова.

         Навчання в аспірантурі й докторантурі проводиться за кошти держбюджету та за кошти юридичних і фізичних осіб очної денної форми навчання складає 15 000 грн., очної вечірньої та заочної – 11000 грн.

         Вартість навчання в докторантурі – 18 500  грн.

         Оплата за кандидатський іспит на 2017-2018 н. р. складає 1600 грн.

         Прикріплення для складання кандидатських іспитів проходить двічі на рік (квітень, вересень.)

 

Щоб прикріпитися для складання кандидатського іспиту:

 

 1. Заява на ім'я ректора університету.
 2. Клопотання зі спеціалізованої вченої ради.
  1. Копія диплому про вищу освіту (завірена за основним місцем роботи).
  2. Копія трудової книжки (завірена за основним місцем роботи).
  3. Особистий листок обліку кадрів з фотокарткою (завірений за основним місцем роботи).
  4. Посвідчення про складені кандидатські іспити ( при наявності).
  5. Копія  паспорта (1, 2, 3, 11 ст.).
  6. Паперова тека.

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОВІДКИ: тел. (04567) 5-46-44 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач аспірантури та докторантури - кандидат педагогічних наук, професор Антоніна Павлівна Розсоха.

                Провідний фахівець навчально-наукового відділу - Бережна Людмила Валентинівна.

Read 6633 times

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

bioOne splash logo

cul-online

polpred

Scopus

 repozitari

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1