«Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи»

Інтернет-конференція

Шановні організатори, учасники VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Безпека життєдіяльності, екологія  

і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи»!

   

У рамках виконання Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та соціальних ініціатив Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті, спрямованих на створення умов для розвитку і самореалізації особистості, пропагування здорового способу життя, на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» традиційно у вересні проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи».

Конференція проходить за сприяння  Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Європейської асоціації наук з безпеки (Польща), Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (Україна).

Проблема здоров’я сьогодні відноситься до кола глобальних проблем, розв’язання яких обумовлює не лише кількісні і якісні характеристики майбутнього розвитку людства, а й сам факт його подальшого існування як біологічного виду.

В умовах загострення екологічної ситуації, соціальних та воєнних викликів часу, помітних змін у техногенній сфері, що посилюють ймовірність виникнення глобальних небезпек, усі шість раніше визначених науковцями світу загроз планетарного масштабу (світової війни, екологічні катаклізми, контрасти в економічних рівнях розвитку країн планети, демографічна загроза, вичерпання  природних ресурсів планети, наслідки науково-технічної революції), сьогодні мають певний негативний вплив на здоров’я людини.

Порушення гармонійності у взаємодії людини і природи, суспільства призводять до появи все нових і нових небезпек її здоров’ю. Суспільство зазнає дедалі більше людських утрат внаслідок військових дій,  масштабних   аварій, катастроф, стихійних лих тощо.

Забезпечення екологічної, техногенної і соціальної безпеки стає однією із головних проблем держав і народів. Під цим кутом зору тематика конференції на сьогодні має надзвичайно актуальне значення. Адже категорії «безпека життєдіяльності» і «здоров’я» в сучасному цивілізованому світі виступають «візитною карткою» соціально-економічної зрілості, культури і процвітання держави. Водночас вони є ключовими категоріями національної безпеки та мають стратегічне значення, особливо в умовах нових викликів та загроз ХХІ століття, серед яких демографічна криза, екологічні катастрофи, наслідки науково-технічного прогресу  техногенного та антропогенного походження, поява нових інфекційних хвороб, епідемії соціальних хвороб тощо. У зв’язку з цим проблема здоров’я і безпека держави є багатовимірною, міждисциплінарною та потребує участі фахівців різних галузей науки й техніки. Саме тому на конференцію збираються провідні вітчизняні і зарубіжні  вчені в галузі педагогіки, психології, медицини, фізіології, екології, філософії, політології та ін., щоб поділитися досвідом роботи з питань здоров’язбереження, екології і безпеки життєдіяльності дітей і молоді, виробити пріоритети гуманітарного поступу суспільства.

Сподіваюся, що конференція посилить інтеграцію природничої та гуманітарної науки,  освіти і практики, збагатить науковий соціум  новими концептуальними підходами до безпеки в площині «людина-суспільство-природа».            

Бажаю учасникам конференції  творчих доробків в галузі безпеки життєдіяльності, екології і охорони здоров’я та їх втілення в суспільних практиках нашого часу.

Ректор

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький

Державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди», академік НАПН України             В.П. Коцур

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1