Про факультет
Четвер, 31 березня 2016 12:55

Історичний факультет

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»

Історичний факультет Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» бере свої витоки з філологічного факультету Переяслав-Хмельницького філіалу Київського державного педагогічного інституту ім.      О. М. Горького, в структурі якого було відкрито в 1992 р. відділення «Історія та народознавство». У 30-річній історії педагогічного вузу на історичній Переяславській землі історичний факультет викарбував і свої рядки: у 1992 р. у складі філологічного факультету започаткувало роботу відділення «Історія та народознавство» (вступили на навчання 54 студенти); виконуючи рішення Вченої ради Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту (протокол № 3 від 28.08.1994 р.), наказом за № 58-к від 30.08.1994 р. був створений історичний факультет.

На історичному факультеті працюють 4 кафедри:

  • випускова кафедра Історії та культури України (завідувач кафедрою – доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН України Віктор Петрович Коцур) – на кафедрі працюють штатних 16 осіб (5 докторів історичних наук, професорів; 10 кандидатів історичних наук, доцентів; 1 викладач);
  • випускова кафедра Загальної історії, правознавства і методик навчання (завідувач кафедрою – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Реєнт) – на кафедрі працюють штатних 12 осіб (9 кандидатів історичних наук, доцентів; 1 кандидат юридичних наук, доцент; 2 викладачі);
  • випускова кафедра Політології (завідувач кафедрою – доктор політичних наук, доцент Володимир Михайлович Вакулич) – на кафедрі працюють штатних 10 осіб (2 доктори політичних наук, професори; 1 кандидат політичних наук, доцент; 3 кандидати історичних наук, доценти; 1 кандидат філософських наук, доцент; 3 викладачі);
  • кафедра Філософії (завідувач кафедрою – доктор філософських наук, професор Іван Петрович Стогній) – на кафедрі працюють штатних 9 осіб (2 доктори філософських наук, професори; 5 кандидатів філософських наук, доцентів; 1 кандидат історичних наук, доцент; 1 викладач).

    

Усього на історичному факультеті працюють штатних47 осіб, з них: 9 докторів наук (19 %), 31 кандидатів наук (66 %) штатні), 7 викладачів (15 %) штатні). Серед професорсько-викладацького складу факультету – 1 академік НАПН України (Коцур В. П.); 4 Заслужених працівники освіти України (Коцур В. П., Стогній І. П., Базалук О. О., Соловйова Т. М.).

За 22-річну історію історичного факультету його очолювали: з вересня 1994 по травень 1998 рр. – кандидат історичних наук, доцент Віктор Петрович Коцур; з травня 1998 по серпень 2002 рр. – кандидат історичних наук, доцент Олександр Володимирович Колибенко; з вересня 2002 по червень 2012 рр. – кандидат політичних наук, доцент Борис Леонідович Дем’яненко; з червня 2012 р. – доктор політичних наук, професор Борис Леонідович Дем’яненко.

  

Від часу створення історичного факультету 10 викладачів захистили докторські дисертації (7 – доктори історичних наук, 2 – доктори філософських наук, 1 доктор політичних наук), 74 викладачі, аспіранти, здобувачі – кандидатські (53 – кандидати історичних наук; 16 – кандидати філософських наук; 3 – кандидати політичних наук, 2 – кандидати юридичних наук) дисертації. Середній вік викладачів факультету складає 47 років.

З ініціативи та активного сприяння кафедр історії та культури України і філософії створені та успішно функціонують спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за сп. 07.00.01 – Історія України та 07.00.07 – Історія науки і техніки; спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських дисертацій за сп. 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни і 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії.

Станом на 01.01.2016 р. на історичному факультеті 48 осіб виконують дисертаційні дослідження, з них 10 осіб (аспірантура) і 3 особи (здобувачі), 5 осіб (докторантура) по сп. «Історія України»; 15 осіб (аспірантура) і 2 особи (здобувачі) по сп. «Історія науки і техніки»; 4 особи (аспірантура) і 1 особа (здобувач) по сп. «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»; 5 осіб (аспірантура) і 3 особи (здобувачі) по сп. «Соціальна філософія і філософія історії».

Історичний факультет готує фахівців освітніх рівнів (ОР) «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» за такими напрямами підготовки, спеціальностями і спеціалізаціями:

Історія, спеціалізація: основи правознавства – випускники отримують кваліфікацію «Вчителя історії» (ОР «бакалавр»); «Історика. Вчителя історії і основ правознавства» (ОР «спеціаліст»); «Історика. Викладача історії. Вчителя історії та основ правознавства» (ОР «магістр»).

Історія, спеціалізація: українознавство – випускники отримують кваліфікацію «Вчителя історії» (ОР «бакалавр»); «Історика. Вчителя історії і українознавства» (ОР «спеціаліст»); «Історика. Викладача історії. Вчителя історії та українознавства (ОР «магістр»).

Історія, спеціалізація: краєзнавчо-туристична робота – випускники отримують кваліфікацію «Вчителя історії» (ОР «бакалавр»); «Історика. Викладача історії. Організатора краєзнавчо-туристичної роботи (ОР «магістр»).

Історія, спеціалізація: музеєзнавство – випускники отримують кваліфікацію «Вчителя історії» (ОР «бакалавр»); «Історика. Викладача історії. Організатора музейної справи (ОР «магістр»).

Історія, спеціалізація: християнська етика – випускники отримують кваліфікацію «Вчителя історії» (ОР «бакалавр»); «Історика. Викладача історії. Вчителя християнської етики, етики та естетики (ОР «магістр»).

Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – по 60 осіб на денній і заочній формах навчання; ОР «спеціаліст» – 30 осіб на денній і 35 на заочній формах навчання; ОР «магістр» – 40 осіб на денній і 30 на заочній формах навчання.

Політологія – випускники отримують кваліфікацію «Політолога. Викладача соціально-гуманітарних дисциплін (ОР «бакалавр»); «Політолога. Викладача соціально-політичних дисциплін ВНЗ» (ОР «спеціаліст»). Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – по 30 осіб на денній і заочній формах навчання; ОР «спеціаліст» – 25 осіб на денній формі навчання.

Термін навчання на денній та заочній формі – 4 роки (для здобуття ОР «бакалавр»); 1 рік (для здобуття ОР «спеціаліст») після здобуття ОР «бакалавр»; 1,5 років (для здобуття ОР «магістр») після здобуття ОР «бакалавр» – на денній і заочній формі навчання.

Навчаються за кошти державного замовлення 90 % студентів денної та 90 % заочної форми навчання, на контрактній формі – по 10 %.

Назва напряму підготовки / спеціальності

Сертифікати незалежного центру оцінювання якості знань

Вступні випробування

Вартість навчання на контрактній формі (у 2015 р.)

Ліцензований обсяг прийому

Кількість місць державного замовлення

(у 2015 р.)

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

Історія, спеціалізації: основи правознавства; українознавство; краєзнавчо-туристична робота; музеєзнавство; християнська етика

(ОР «бакалавр»).

  1. Українська мова і література.
  2. Історія України (профілюючий).
  3. Географія або Англійська мова або Біологія.

---

8200 грн. за рік

5700 грн. за рік

60

60

30

3

Історія, спеціалізації: основи правознавства; українознавство (ОР «спеціаліст»).

---

Історія з методикою викладання в ЗОШ.

9000 грн. за рік

6100 грн. за рік

30

35

11

6

Історія

(ОР «магістр»).

---

1. Історія з методикою викладання у ВНЗ І-ІІ р. а.

2. Іноземна мова.

10250 грн. за 1,5 років

7800 грн. за 1,5 років

40

30

8

3

Політологія

(ОР «бакалавр»).

  1. Українська мова і література.
  2. Історія України (профілюючий).
  3. Географія або Англійська мова або Біологія.

---

8200 грн. за рік

5250 грн. за рік

30

30

10

2

Політологія

(ОР «спеціаліст»).

---

Історія та теорія політики.

8500 грн. за рік

---

25

---

3

---

На історичному факультеті упродовж 2002-2004 рр. проводився ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з історії; у 2003 р. проведено першу в Україні й СНД Міжнародну літню школу молодих учених-істориків України і Російської Федерації; традиційними стали Сковородинівські читання (проведено 17 Всеукраїнських наукових конференцій); з 2012 р. започатковані щорічні «Сікорські читання» (проведено 4 Всеукраїнські наукові конференції). У квітні 1992 р. науково-практичною конференцією «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури» започатковано традицію систематичного проведення Всеукраїнської наукової конференції (проведено 5 всеукраїнських і 2 міжнародні наукові конференції). З 2015 р. історичний факультет проводить ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Історичні науки». З урахуванням наукових консультацій викладачів факультету розроблено й затверджено герб і прапор м. Переяслава-Хмельницького, емблему й прапор університету.

 

На факультеті видається фаховий науковий збірник «Наукові записки з української історії», затверджений ВАК України до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень з історії (Бюлетень ВАК України, 1999. – № 6). Вийшов із друку 37 випуск, готується до друку 38 випуск. Видається фаховий збірник наукових статей «Переяславський літопис» (Наказ МОН України № 793 від 04.07.2014 р.), вийшов із друку 8 випуск; збірник статей «Джерела пам’яті: Історико-краєзнавчий альманах, вийшов із друку 3 випуск. За результатами проведення міжнародних і всеукраїнських конференцій, що проводяться на факультеті, видаються спецвипуски фахового збірника наукових праць «Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»» за спеціальністю «Філософія».

Студенти-історики і політологи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» мають помітні здобутки у Всеукраїнських студентських олімпіадах з «Історії» (10 призерів: 3 – ІІ-х і 7 – ІІІ-х місць) і «Політології» (11 призерів: 2 – І-х, 4 – ІІ-х, 4 – ІІІ-х місць, 1 міжнародний грант) та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з історії (7 призерів: 1 – ІІ-ге, 5 – ІІ-х і 1 – ІІІ-е місця) та політичних наук (7 призерів: 3 – ІІ-х і 4 – ІІІ-іх місця).

Студенти історичного факультету – активні учасники наукового життя університету. Переважна більшість студентів факультету беруть участь у роботі наукового студентського товариства університету, активні учасники наукового студентського товариства історичного факультету «Комітету дослідження історії і сучасності».

                   

Викладачі кафедри Політології при активній підтримці студентів-політологів та істориків у 2014 р. започаткували щотижневий проект «Політичні студії», де обговорюють актуальні й резонансні проблеми суспільно-політичного життя в Україні й світі. Гостями та учасниками проекту є відомі політологи та історики України, які допомагають студентам розібратися в бурхливому вирі суспільно-політичних і соціально-економічних подій.

Факультет бере участь у міжнародних проектах і конференціях, що проходять як в університеті, так і в інших ВНЗ України. Результатами цієї роботи є опубліковані статті в наукових збірниках, у яких автори розкривають цікаві аспекти історичної науки і відкривають її нові недосліджені грані.

      

       На факультеті працює «Студентська рада історичного факультету». Студентським деканом історичного факультету є студентка VІ курсу сп. «Історія» Надія Попик. Команду студентської ради факультету складають талановиті, здібні, розумні та активні студенти, які спільними зусиллями досягають найвищих показників у реалізації власних задумів і проектів, завжди працюють на результат, прагнуть підвищення престижу історичного факультету в університеті та за його межами.

       Студентське життя факультету є дуже насиченим, має свої давні й цікаві традиції: куліш-знайомство першокурсників щорічно на початку вересня, участь студентів факультету в загальноуніверситетському Дні Першокурсника та посвяті нового покоління істориків і політологів у студенти, День знайомств, День святого Валентина, Дня студентського самоврядування, святкування Дня історичного факультету, конкурси: «Вуличні театри», «Бої подушками», «Міцний горішок», квести «Зелене місто», «Козак-квест», «Моя Батьківщина – Україна». Усіх заходів, які організовує і в яких бере активну участь та виборює найвищі місця історичний факультет і не злічити.

          

                          

      

                                    

                                  

                                    

  

Неодмінною родзинкою життя факультету є традиційний похід студентів-істориків ІІ курсу на куліш, котрий регулярно організовує дослідник козацтва на території України і Переяславщини доцент Олексій Михайлович Лукашевич.

Уже традиційною стала літня археологічна практика першокурсників-істориків, їх участь в археологічних розкопках під керівництвом професора-археолога Олександра Володимировича Колибенка.

                      

Традиційними складовими життя студентства стали регулярні екскурсії до музеїв Переяслава-Хмельницького, відвідини Музею мистецтва ім. Богдана та Варвари Ханенків (м. Київ) під керівництвом доцента Ганни Андріївни Непорожньої.

                            

Традиційною стала й щорічна екскурсія до Музею Великої Вітчизняної війни (м. Київ) для студентів-третьокурсників напряму підготовки «Історія», де екскурсанти практично опановують тему «Друга Світова війна» під керівництвом доцента Віри Миколаївни Дем’яненко.

                    

Крім того, під керівництвом кураторів академічних груп студенти відвідують багато інших музеїв і визначних культурно-історичних місць нашої Батьківщини, регулярними є поїздки до театрів м. Києва на вистави за участю відомих українських акторів.

              

Історичний факультет має багату на успішні виступи історію КВН-івського руху. Натхненні досвідом команд-призерів університету «Красные дьяволята» (упродовж 2004-2007 рр. виборювала ІІ місце), «Друге дихання» (переможець сезону 2010-2011 рр.) та «Старе місто», небайдужі талановиті студенти-історики і політологи плекають нове покоління гумористів факультету й працюють над створенням нової команди, на яку покладаємо великі надії в новому сезоні кубку КВН університету. Команда істориків «Однодумці» тривалий час утримувала І місце в інтелектуальній частині шоу-конкурсу «БРЕЙН-РИНГ», і останнім часом не пасе задніх, входить до трійки лідерів як в інтелектуальній, так і творчій частинах цього супер-шоу, що є справжнім парадом інтелектуально-творчої студентської молоді університету.

                      

Студентство історичного факультету є активними учасниками суспільно-політичного життя держави. Усвідомлюючи історичне минуле й прогнозуючи подальший розвиток подій на теренах нашої держави, студенти були активними учасниками Помаранчевої революції, Євромайдану, Революції гідності, допомагають українським громадянам у боротьбі проти корупції та невігластва влади, прикладають максимум зусиль для становлення справедливого суспільства, побудови правової й соціальної держави України. Студентство факультету є активними учасниками різноманітних акцій і мітингів не лише в Переяславі-Хмельницькому, під час яких зустрічаються й спілкуються з відомими політичними, громадськими і культурними діячами, відомими особистостями України.

              

    

Випускники історичного факультету працюють в усіх сферах життєдіяльності країни. Але, звичайно ж, переважна їх більшість стали учителями. Є в нас і свої директори шкіл, сьогодні на факультеті навчаються вже їх випускники. Чимало наших випускників обрали викладацьку ниву, успішно захищають кандидатські та докторські дисертації і поповнюють лави професорсько-викладацького складу факультету. Студенти та аспіранти історичного факультету є активними учасниками студентського самоврядування університету; активними членами редакційної колегії університетської газети «Педагогічні обрії», газети студентства Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди  «S.M.S» (Сучасна. Молодіжна. Студентська).

Історія становлення факультету й сучасний стан його розвитку вказують на динамізм, активний пошук нових форм і шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, наукової роботи викладачів, аспірантів і студентства, підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців-істориків і політологів.

Адреса історичного факультету: 08401, вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький Київської області, тел. (04567) 5-38-85; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її./.

      

Read 2294 times

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1