Інформація від ректорату

На засіданні ректорату,  яке відбулося 04 травня 2017 року, розглядалися наступні питання:

  1. Перший проректор Валерій Хомич доповів про процедуру та критерії формування державного замовлення на підготовку магістрів. Було розглянуто проект Міністерства освіти і науки України, згідно якого відбуватиметься формування державного замовлення на підготовку магістрів. Більш детально з інформацією можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України у рубриці «Громадське обговорення».

  2. Декани факультетів доповіли про підсумки проведення Міжнародних наукових конференцій та фестивалю «Переяславський дивограй»:

   Декан фінансово-гуманітарного факультету Тетяна Боголіб доповіла про підсумки проведення Х Міжнародної конференції «Умови економічного росту в країнах з ринковою економікою», котра проходила 27-28 квітня в університеті. У конференції взяли участь 312 учасників, серед яких 60 докторів з різних регіонів України, 18 учасників із країн Європейського союзу. Конференція пройшла у жвавому діалозі. Матеріали конференції надруковані у збірнику «Економічний вісник університету». Також для учасників конференції було організовано екскурсію до Чернігова.

   Заступник декана філологічного факультету Василь Дудар розповів про підсумки проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Текс у сучасному лінгвістичному вимірі», яка відбувалася 26-27 квітня на базі університету. У роботі конференції взяли участь 120 учасників, серед яких провідні науковці, викладачі, аспіранти, здобувачі з України, Білорусії, Словаччини, Чехії та Німеччини За матеріалами конференції видано збірник «Теоретична і дидактична філологія».

Доктор мистецтвознавства, професор Тетяна Мартинюк повідомила, що 26-27 квітня в університеті проходив четвертий Міжнародний полікультурний фестиваль «Переяславський дивограй», який зібрав творчу молодь  з різних куточків України, а також зарубіжних країн – Молдови, Китаю, Туреччини, Філіппін, Румунії. Учасники фестивалю брали участь у наступних номінаціях: «Народний спів», «Вокальний ансамбль», «Академічний вокал», «Хорове виконавство», «Естрадний та джазовий вокал», «Інструментальне виконавство», «Інструментальні ансамблі», «Інструментальний дует», «Арт-пленер».

  1. Про нормативно-правовий супровід проведення семестрової та державної атестації студентів доповів керівник навчального відділу Анатолій Брехунець. Він наголосив на тому, що керівники структурних підрозділів університету мають забезпечити гласність, об’єктивну і достовірну інформацію про результати поточної успішності та заліково-екзаменаційної сесії, створити належні умови для проведення атестації здобувачів вищої освіти, забезпечити виконання антикорупційних  заходів у сфері вищої освіти. Літня заліково-екзаменаційна сесія та атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у терміни, відповідно до графіків навчального процесу, які передбачені навчальними планами спеціальностей. Встановити термін літніх канікул з 1 липня по 31 серпня. Деканам факультетів, завідувачу відділення післядипломної освіти, керівникам навчального відділу, соціально-гуманітарного відділу, відділу кадрів забезпечити організацію і проведення випуску 2017 року: 23 червня — заочної форми навчання та 26 червня — денної форми навчання. Деканам факультетів провести з випускниками бесіди з метою дотримання норм поведінки та моралі під час випускних вечорів. Деканам факультетів, завідувачу відділення післядипломної освіти не допускати фактів збирання будь-яких матеріальних, фінансових форм благодійних внесків. Керівнику центру тестових технологій і моніторингу якості освітніх послуг (Лоха А.А.) та студентському самоврядуванню (за згодою) провести анкетування серед студентської молоді з питань організації навчального процесу, екзаменаційної сесії, державної атестації та дотримання антикорупційних заходів у сфері вищої освіти у 2016-2017 н. р.

  2. Голова студентської ради Владислав Міранович розповів членам ректорату про підсумки виборів студентського самоврядування. 20 квітня відбулися вибори голови студентської ради та студентських деканів нашого вишу. Вибори проходили шляхом таємного голосування, явка студентів на вибори була дуже високою, факти порушень не зафіксовані. Згідно протоколів роботи територіально-виборчої комісії головою студентської ради університету обрано Ольгу Молонову. Також обрано студентських деканів: Вікторія Безчастна — факультет фізичного виховання; Володимир Сонько — природничо-технологічний факультет; Владислав Олексієнко — факультет педагогіки та психології; Юлія Швед — педагогічний факультет; Дарія Весельська — фінансово-гуманітарний факультет; Владислав Ляшко — історичний факультет; Ярослава Дудка — філологічний факультет. За підсумками виборів старостою гуртожитку № 1 було обрано Ірину Рибалку, а старостою гуртожитку № 2 — Анна Шекоян.

  3. Керівник відділу інформаційних технологій Василя Якуба  проаналізував функціонування сайтів структурних підрозділів університету.

  4. Керівник студентського бюро Анастасія Тимощук ознайомила членів ректорату із планом основних заходів на травень 2017 року.

Ольга Науменко

 

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

bioOne splash logo

cul-online

polpred

Scopus

 repozitari

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1