Інформація від ректорату

На засіданні ректорату, яке відбулося 29  грудня 2016 року, розглядалися наступні питання:

  1. Ректор вишу Віктор Коцурпідвів підсумки 2016 року та озвучив завдання на 2017 рік. У своєму виступі Віктор Петрович всебічно проаналізував роботу колективу університету з усіх напрямів діяльності – навчання та виховання студентської молоді, розвиток матеріально-технічної бази університету, наукові дослідження, культурні та спортивні здобутки.

Університет розвивався динамічно, на оновленій матеріально-технічній, модернізованій навчально-лабораторній базі та завдяки сучасним інформаційним технологіям, потужному науково-методичному супроводу вийшов на новий якісний рівень управлінської, навчально-виховної, науково-дослідної, культурно-просвітницької роботи.

Віктор Петрович наголосив, що у 2016 роціпроводилася цілеспрямована робота з утвердження позицій університету на теренах міжнародного та вітчизняного освітнього простору. Пожвавилася культурно-просвітницька та виховна місія університету. Постійна увага надається вдосконаленню господарської діяльності, підтриманню в належному стані об’єктів інфраструктури.

Віктор Коцур окреслив також цілі 2017 року: забезпечення якісного і прозорого навчального процесу, впровадження ефективного моніторингу якості освітніх послуг; модернізація навчально-виховного процесу на основі сучасних інформаційних технологій; упровадження новітніх освітніх програм відповідно до вимог ринку праці, запиту держави, суспільства і особистості; удосконалення системи електронного навчання, самостійної роботи, моніторингу академічної успішності; всебічно сприяти науковій мобільності викладачів, докторантів, аспірантів і студентів та інші. Основним завданням  на 2017 рік є спільна робота колективу по збереженню контингенту студентів.

  1. Проректор з наукової роботи Сергій Рик ознайомив членів ректорату з проведенням Міжнародних наукових конференції у 2017 році.

  2. Декани факультетів розповіли про стан роботи в модульному середовищі студентів заочної форми навчання.

Ольга Науменко

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

bioOne splash logo

cul-online

polpred

Scopus

 repozitari

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1