Інформація від ректорату

На засіданні ректорату, яке відбулося 14 червня 201року, розглядалися наступні питання:

  1. Ректор Віктор Коцур виніс на розгляд членів ректорату питання про взаємодію адміністративно-управлінського персоналу з органами студентського самоврядування: шляхи вдосконалення соціальної комунікації. Він повідомив, що адміністрація вишу провела кілька зустрічей зі студентським активом та студентським самоврядуванням. Було обговорено питання, які хвилюють студентів, а саме: поліпшення роботи Інтернету у студентських гуртожитках, запровадження електронних журналів, щоб відстежувати накопичення балів, удосконалення самостійної роботи у модульному середовищі (денна форма навчання), організація дозвілля студентів та ін. Віктор Петрович наголосив на тому, що деканам потрібно частіше зустрічатися із студентами та доносити до них рішення ректоратів, оскільки студенти озвучують саме ті питання, які раніше розглядалися на  ректоратах.
  2. Завідувач навчального відділу Анатолій Брехунець, відповідальний секретар приймальної комісії Василь Якуба та начальник відділу кадрів Людмила Погребна надали інформацію про забезпечення випускників документами про вищу освіту та організаційне забезпечення випуску фахівців. По університету видано наказ відповідно до якого урочистості з нагоди випуску фахівців відбудуться 23 червня (заочна форма навчання) та 30 червня (денна форма навчання). Сформовано чотири робочі групи з видачі документів випускникам.
  3. Декани факультетів прозвітували про проведену профорієнтаційну роботу та повідомили про прогнозований контингент студентів на 2016 навчальний рік.
  4. Про хід державної атестації та семестрового тестового контролю знань студентів денної форми навчання проінформував керівник навчально-наукового центру тестових технологій і моніторингу якості освітніх технологій Анатолій Лоха та  керівник відділу інформаційних технологій Василь Якуба. Вони повідомили, що сесія проходить згідно розкладу та розроблених рекомендацій. Кожного дня на всіх факультетах відбувається моніторинг відвідування студентами сесії. Розроблено графіки ректорських контрольних робіт із тих дисциплін, де 90-100% успішність. Ректор Віктор Коцур зробив акцент на тому, що до вересня 2016 року кожна кафедра повинна здійснити оновлення тестових баз, а Анатолій Лоха повинен проаналізувати їхню якість.

Людмила Левченко

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

bioOne splash logo

cul-online

polpred

Scopus

 repozitari

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1