Інформація від ректорату

На спільному засіданні ректорату та Вченої ради, яке відбулося 22 лютого 2016 року, розглядалися наступні питання:

  1. Ректор університету Віктор Коцур ознайомив присутніх із концепцією розвитку нашого вищого навчального закладу на 2016-2020 роки. Детально ознайомив членів ректорату зі структурою, принципами та механізмами концепції, стратегічними умовами розвитку вишу. ВікторПетрович детально зупинився на аспектах організаційної роботи. Наголосив, що перед навчальним закладом стоїть ряд завдань, а саме: поліпшення якості моніторингу освітнього процесу, мобільності студентів та викладачів, модернізація змісту навчання, підняття науково-дослідної діяльності на вищий рівень, інституційний розвиток закладу, активізація діяльності у міжнародному просторі, розвиток матеріально-технічної бази та ін. Особливу роль слід приділити участі у міжнародних програмах та грантах. Детальніша інформація про концепцію розвитку університету на 2016-2020 роки розміщена на сайті вишу.

  2. Керівник навчального відділу Анатолій Брехунець розповів про забезпечення академічної мобільності студентів університету. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів від 12.08.2015 року №579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність», Наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2013 року №635 «Щодо затвердження Примірного положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України». Положення розроблене з метою встановлення єдиного порядку організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу вищих навчальних закладів на території України та за її межами. Академічна мобільність здійснюється на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між іноземним або вітчизняним вищим навчальним закладом та університетом, а також може бути реалізоване учасником освітнього процесу університету з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією вищого навчального закладу.

  3. Анатолій Брехунець оголосив присутнім про учасників конкурсного відбору членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.

  4. Відбулося затвердження подань науково-методичної ради університету, із переліком яких ознайомила секретар Вченої ради, доцент Тамара Кебкало.

Людмила Левченко

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

bioOne splash logo

cul-online

polpred

Scopus

 repozitari

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1