Інформація від ректорату

На засіданні ректорату, яке відбулося 15 лютого 2016 року, розглядалися наступні питання:

1.         Проректор з наукової роботи Сергій Рик ознайомив членів ректорату із звітом науково-педагогічної роботи університету за 2015 рік. Він наголосив на тому, що у 2012-2015 рр. закінчено 11 науково-дослідних робіт, що фінансувалися з державного бюджету (6 фундаментальних і 5 прикладних, зокрема у 2015 р. був завершений 1 фундаментальний проект). Також університет отримав грант від ЄС на розробку наукової теми «Екологічна освіта для Білорусі, Росії та України» (EcoBRU), що виконується спільно з університетами Білорусі, Росії, Чехії, Словаччини, Латвії та Німеччини. В університеті діють 4 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за 6-ма спеціальностями. У звітному році на засіданнях спеціалізованих рад університету було захищено 50 дисертацій (41 кандидатську і 9 докторських). Викладачами та аспірантами університету на власних спеціалізованих радах та радах інших ВНЗ та наукових установ у 2015 році було захищено 33 кандидатські і 3 докторські дисертації. В університеті ведеться робота щодо трансферу науково-педагогічних розробок на освітній ринок, розвивається співробітництво із ЗОШ, коледжами, технікумами та науковими установами України, залучаються інвестиції для дослідження потреб освітнього ринку Київської області. У 2015 р. в університеті професорами Н.І.Коцур і Н.Є.Пангеловою були створені 2 ефективні розробки, що мають комерційну привабливість. Зокрема, розробка Н.І.Коцур «Організація безпечного та здоров’язбережувального середовища дошкільного навчального закладу», відповідає рівню Міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» та Конвенції про права дитини, схваленої Генеральною Асамблеєю ООН та ратифікованою Верховною Радою України.

  Високою активністю характеризується участь студентів університету в ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. У лютому-березні 2015 р. в університеті було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади за 26 спеціальностями, у якому взяло участь 938 студентів. Переможцями І етапу олімпіади стали 47 студентів, які були рекомендовані до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. Переможцями ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2015 р. стали 7 студентів університету. У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук взяли участь 38 студентів університету. За 25 спеціальностями переможцями ІІ туру конкурсу стали 10 студентів університету, які вибороли призові місця за 9 спеціальностями.

  У локальній мережі на сайті книгозбірні забезпечується доступ до електронної бібліотеки онлайн підручників CulOnline.com.ua ТОВ «Центр учбової літератури», наразі представлено 910 назв. На сайті книгозбірні відкрито безкоштовні тестові доступи до різноманітних повнотекстових баз даних (Pediatric Neurology Briefs, BioOne та ін.), організованих у рамках участі нашого університету у проекті ElibUkr «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України». Підсумовуючи результати науково-дослідної роботи Сергій Миколайович запропонував кожній кафедрі, науковій школі, науковому центру, науковій лабораторії підготувати презентацію своєї роботи за 2015 рік.

2.         Про організаційне забезпечення ІІ семестру доповів завідувач навчального відділу Анатолій Брехунець. Графік навчального процесу у другому семестрі 2015-2016 навчального року для студентів денної форми навчання є таким: 15.02.2016 р. - 26.02.2016 р. – організація та проведення теоретичного навчання (начитка лекційних курсів); 29.02.2016 р. – 31.05.2016 р. – організація та проведення теоретичного й практичного навчання для студентів 1, 2, 3, 6 курсів; 29.02.2016 р. – 14.05.2016 р. – організація та проведення теоретичного й практичного навчання для студентів випускових 4,5 курсів; 01.06.2016 р. – 17.06.2016 р. - організація та проведення підсумкового тестового контролю для студентів 1, 2, 3, 6 курсів; 16.05.2016 р. – 31.05.2016 р. - організація та проведення підсумкового тестового контролю для студентів випускових 4,5 курсів; 06.06.2016 р. - 25.06.2016 р. – державна атестація студентів випускових 4,5 курсів; 30.06.2016 р. – закінчення навчального року; 01.07.2016 р. – 31.08.2016 р. – літні канікули. Графік навчального процесу в другому семестрі 2015-2016 навчального року для студентів заочної форми навчання: відповідно до графіків сесій на 2 семестр (лютий – квітень 2016р.) – організація та проведення теоретичного та практичного навчання та робота у модульному середовищі; травень 2016 р. – державна атестація студентів 4, 5 курсів; перші три дні весняної сесії – ліквідація академічної заборгованості з практичного модуля (2 етап першого семестру); останні три дні весняної сесії – ліквідація академічної заборгованості з практичного модуля за 2 семестр (1 етап). Деканам факультетів, завідувачу відділення післядипломної освіти потрібно забезпечити інформованість студентів про організацію та проведення другого семестру 2015-2016 навчального року та об'єктивність і достовірність результатів поточної успішності за семестр.

3.         Начальник відділу кадрів Людмила Погребна розповіла членам ректорату яким чином буде проходити атестація співробітників університету у 2016 році. Вона повідомила, що відділом кадрів підготовлено наказ, згідно якого 15, 16, 17 березня 2016 року відбудеться атестація співробітників. Визначено список осіб, які підлягають атестації, затверджено склад атестаційних комісій. Представники відділів, які атестуються повинні підготувати звіт про свою роботу за 2015 рік.

4.         Про заходи з відзначення Дня Героїв Небесної Сотні розповів працівник соціально-гуманітарного відділу Юрій Гродзяк та директор бібліотеки Ольга Шкира.

Людмила Левченко

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

bioOne splash logo

cul-online

polpred

Scopus

 repozitari

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1