Інформація від ректорату

На розширеному засіданні ректорату, яке відбулося 01 лютого 2016 року, розглядалися наступні питання:

  1. Завідувач навчального відділу Анатолій Брехунець доповів про забезпечення структурними підрозділами університету нових ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. (№ 1187). У тому числі, члени ректорату ознайомилися із показниками кадрового забезпечення провадження освітньої діяльності науково-педагогічними працівниками кафедр за останні п`ять років, які дають право проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, здійснення наукового керівництва курсовими, дипломними роботами, дисертаційними дослідженнями. Згідно вимог буде проведено внутрішній моніторинг кафедрами щодо рівня наукової та професійної активності викладачів.
  2. Проректор з наукової роботи Сергій Рик розповів про вдосконалення наукових видань університету. Він представив присутнім виставку наукових видань, коротко охарактеризував кожне із них, роблячи акцент на їх важливості та значимості.
  3. Було презентовано освітньо-професійну програму фінансово-гуманітарного факультету, яку представила заступник декана, кандидат економічних наук, доцент Світлана Кучеренко; презентовано освітньо-професійну програму історичного факультету, яку представив декан, доктор політ. наук, професор Борис Дем’яненко; педагогічного факультету – представила декан, професор Наталія Ігнатенко. Факультет педагогіки та психології презентував ОПП «Соціальна робота», яку висвітлив завідувач кафедри соціальної педагогіки та освіти дорослих, професор Дмитро Мазоха; ОПП «Дошкільна освіта», із якою ознайомила кандидат педагогічних наук, доцент Світлана Дем’яненко; ОПП «Психологія», яку презентувала завідувачка кафедри психології, професор Галина Хомич.

Вони дали загальну характеристику освітніх програм, спеціальностей, рівня програм, форм навчання, перелік циклів компетентностей, навчальних дисциплін, кількості кредитів, складових освітніх програм, способів верифікації досягнених результатів навчання. Загострили увагу на умовах навчання та методах, внутрішній системі забезпечення якості освіти та шкалі підсумкового оцінювання. Розповіли про вимоги до державної атестації випускників вищих навчальних закладів та системи вищої освіти й професійної підготовки. Після презентації освітніх програм, вони будуть передані на експертизу до навчально-методичної ради університету, а після погодження — до Вченої ради.

  1. Із планом основних заходів на лютий 2016 року ознайомив керівник соціально-гуманітарного відділу Андрій Іващенко.

Людмила Левченко

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

bioOne splash logo

cul-online

polpred

Scopus

 repozitari

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1