Інформація від ректорату

На засіданні ректорату, яке відбулося 25 січня 2016 року, розглядалися наступні питання:

  1. Завідувач навчального відділуАнатолій Брехунець доповів про організаційне забезпечення та формування освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців «бакалавр» та «магістр». Відповідно наказу від 30.12.2015 р. № 242 «Про розробку освітньо-професійних програм» та рішення ректорату від 12.01.2016 р. деканам факультетів, завідувачам кафедр та відділенню післядипломної освіти потрібно забезпечити презентацію освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» відповідно графіка. До 10 лютого 2016 р. подати освітньо-професійні програми на погодження до навчально-методичної ради університету. Голові навчально-методичної ради університету Шапран О.І. до 20 лютого 2016 р. розглянути проекти освітньо-професійних програм та погодити їх. Керівнику навчально-виробничого відділу Брехунцю А. І. до 29 лютого 2016 р. внести узгоджені освітньо-професійні програми на розгляд вченої ради університету. Деканам факультетів до 14 березня 2016 р. розробити та сформувати навчальні плани на підставі освітньо-професійних програм за кожною спеціальністю та спеціалізацією. Голові навчально-методичної ради університету Шапран О.І. до 28 березня 2016 р. забезпечити погодження навчальних планів радою. Керівнику навчально-виробничого відділу Брехунцю А.І. до 1 квітня 2016 р. забезпечити внесення навчальних планів на затвердження вченою радою університету. Деканам факультетів до 11 квітня 2016 р. забезпечити розробку та формування робочих навчальних планів на 2016/2017 навчальний рік. Керівнику навчально-виробничого відділу Брехунцю А.І. до 25 квітня 2016 р. забезпечити погодження робочих навчальних планів ректором університету. Деканам факультетів до 16 травня 2016 р. забезпечити кафедри університету витягами з робочих навчальних планів з метою попереднього планування навчального навантаження професорсько-викладацького складу
  2. Завідувач аспірантури й докторантуриАнтоніна Розсоха запропонувала на розгляд членів ректорату проект переліку навчальних дисциплін змістовного наповнення циклу загальних компетентностей підготовки магістрів та аспірантів. Запропоновані дисципліни обумовлені перш за все тим, що освітньо-наукова програма аспірантури буде продовженням освітньо-наукової програми магістрів для кожної спеціальності. На підставі освітньо-наукової програми буде розроблений навчальний план для аспірантів за кожною спеціальністю, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг. Вони не співпадатимуть з дисциплінами у підготовці магістрів, а будуть логічно продовжувати наукову складову. Вчена рада вищого навчального закладу матиме право прийняти рішення про визнання набутих аспірантом до або поза аспірантурою компетентностей з однієї чи декількох дисциплін (зарахувати кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено навчальним планом аспірантури.
  3. Про випуск слухачів відділення післядипломної освіти розповіла Тетяна Білобровко. Випуск планується провести 3 лютого 2016 року об 11-00, випускається 28 слухачів.
  4. Головний бухгалтер Ольга Яременко ознайомила членів ректорату із фінансовим звітом за 2015 рік. Повна версія звіту опублікована на сайті вишу.
  5. Про подання кандидатур на премії молодих учених доповів керівник наукового відділу Сергій Кикоть. Він зауважив, що щорічна премія Президента України для молодих учених присуджується за видатні досягнення у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють розвитку науки. У конкурсі на здобуття премії можуть брати участь наукові, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, інженерно-технічні працівники наукових установ вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства. На здобуття премії представляються наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за один рік до їх висунення. Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років станом на перше березня 2016 року.

Людмила Левченко

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

bioOne splash logo

cul-online

polpred

Scopus

 repozitari

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1