Інформація від ректорату

На засіданні ректорату, яке відбулося 05 січня 2016 року, розглядалися наступні питання:

  1. Декани факультетів доповіли про підсумки І семестру та якісні показники успішності студентів денної форми навчання. 06 січня розпочинається формуватися реєстр студентів на стипендію.
  2. Пропозиції факультетів щодо поєднання спеціальностей та спеціалізацій на 2016 рік. Під час обговорення декани факультетів висловили свої думки щодо поєднання спеціальностей та спеціалізацій.
  3. Перший проректор Валерій Хомич ознайомив членів ректорату із наказом про розробку освітньо-професійних програм. Згідно наказу від 30.12.2015 року деканам факультетів спільно з випусковими кафедрами до 1 лютого 2016 року потрібно розробити проект освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавр та магістр згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в університеті. Деканам факультетів до 10 лютого слід забезпечити розгляд положень нових освітньо-професійних програм у навчально-методичній комісії університету. Навчально-виробничому відділу до 20 лютого 2016 року потрібно внести узгоджені освітньо-професійні програми на розгляд вченої ради університету.
  4. Про формування проектних показників державного замовлення на 2016 рік доповів керівник відділу інформаційних технологій Василь Якуба. Він наголосив, що до 20 січня у Міністерство освіти потрібно подати проектні показники державного замовлення. Пропозиції будуть прийматися за новим переліком спеціальностей. Збільшення державного замовлення не повинно перевищувати 25% від минулорічного.

Людмила Левченко

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

bioOne splash logo

cul-online

polpred

Scopus

 repozitari

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1