Кафедра політичної економії
Понеділок, 14 березня 2016 08:10

Кафедра політичної економії

 
 

Кафедра політичної економії

 

Кафедра фундаментальної підготовки «Політична економія» (за першою назвою – «Економічна теорія») за напрямом «Економіка і підприємництво» створена 1 жовтня 2001 року. Кафедра успішно виконує свою місію інтеграції навчального процесу і науки, забезпечує високу якість основ підготовки фахівців з економіки. За 15 років функціонування кафедра стала досить потужним підрозділом навчального закладу.

На кафедрі нині працює 12 осіб, з них: 1 доктор наук, 6 кандидатів наук, доцентів, 2 старших викладачів, 2 викладачі, старший лаборант.

Для забезпечення навчального процесу професорсько-викладацький склад кафедри розробив навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін свого профілю, посібники для самостійного вивчення навчальних предметів за кредитно-модульною системою, методичні рекомендації для підготовки курсових робіт, проведення практик тощо.

Викладачі кафедри активні учасники Всеукраїнських виставок − презентацій «Інноваційні освітні технології» та Міжнародних освітянських виставок «Сучасна освіта», де постійно проводять «круглі столи», дискусії.

Протягом семи років кафедру очолювала Тетяна Максимівна Боголіб – доктор економічних наук, професор, яка доклала багато зусиль для розвитку і становлення кафедри.

З 2008 року кафедру очолила кандидат економічних наук, доцент Чорнобай (Перчук) Оксана Валентинівна, з 2012 кандидат економічних наук, доцент Козарезенко Людмила Володимирівна. Нині кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Кучеренко Світлана Юріївна.

Кафедра працює над ініціативною темою «Розвиток національної економіки в умовах трансформаційних процесів та глобалізацій них змін: тенденції й механізми впливу на проблеми теорії і практики».

 

 
 
 
 

Інформація про виконання науково-дослідної роботи кафедрою за 2015-2016 р.

 

Напрями роботи

п/п

 

2

3

4

5

6

7

 

Наукові видання

 

Монографії

 

П.І.П. автора (авторів)

Повна назва

Рік видання

Видавництво

К-ть сторінок

К-ть у.д.а.

1

Кучеренко С. Ю.,

Коваль С.П., Шимченко Л. А

Козарезенко Л. В.

Семененко О. Г

Нова модель економічного зростання України

2015

Київ: «ПП Сердюк В.Л.»

592

11,8

 
 

Навчально-методичні посібники

 

П.І.П. автора (авторів)

Повна назва

Рік видання

Видавництво

К-ть сторінок

К-ть у.д.а.

1

Коваль С. П.

Семененко О. Г.

Математичні основи інформації: навчально-методичний посібник .

2015.

Переяслав-Хм.: ПХДПУ

224.с.

10

2

Семененко О. Г.

Навчально-методичний посібник з курсу «Інформатика»

2015

Переяслав-Хм.: ПХДПУ

454 c.

21,6

3

Шимченко Л. А.

Міжнародна економіка: навчальний посібник

2015

Бориспіль, Поліграфічний центр "Ризографіка" СПД Шумейко С.В., 2015.

152 с.

6,9

4

Кучеренко С.Ю.

Мікроекономіка: Практикум

2015

Київ: «ПП Сердюк В.Л.», 2015

82 с.

4

5

Овсієнко А.М.

Організація підприємницької діяльності

2015

Переяслав-Хм.: ПХДПУ,

244 с.

13,5

6

Коваль С.П

Статистика

2016

Переяслав-Хмельницький: ФОП "Домбровська Я. М."

244 с.

10,1

 
 

Статті у фахових виданнях

 

П.І.П. автора (авторів)

Повна назва

Рік видання

Назва зарубіжного вид.

К-ть сторінок

К-ть у.д.а.

Країна

1

Чабан В. В.

Бюджетный механизм в регулировании развития социальной сферы

2015

Наука Красноярья – №2 – 2015

7

0,4

Росія

2

Чабан В. В.

Міжнародний досвід фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери

2015

Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – № 3

6

0,3

Україна

3

Коваль С.П

Професійна компетентність фахівців-економістів у сфері ринку праці

2016

Професійна освіта: методологія, теорія та технології: Збірник наукових праць.

14

0,8

Україна

 
 

Статті у зарубіжних виданнях

 

П.І.П. автора (авторів)

Повна назва

Рік видання

Назва зарубіжного вид.

К-ть сторінок

К-ть у.д.а.

Країна

1

Кучеренко С.Ю.

Актуальные вопросы продовольственной безопасности Украины

2015

Продовольственная безопасность и ипортозамещение в условиях современного социально-экономического развития России

7

0,4

Росія, м. Коломна

2

Кучеренко С.Ю.

Организационно-экономические основы эффективного производства и переработки подсолнечника в Украине

2015

Современные научные исследования и инновации, // №6. - [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues

8

0,5

Росія, м. Москва

3

Кучеренко С.Ю.

Основные показатели социально-экономического развития сельского хозяйства в Киевском регионе

2016.

Социально-экономический потенциал территорий и перспективы развития.  Коломна: ГСГУ,

6

0,33

Росія, м. Коломна

4

Кучеренко С.Ю.

Исследование отраслевой структуры национальной экономики Украины

2016.

Актуальные проблемы экономических, юридических и социальных наук, Пермь: «Пермский институт экономики и финансов»

6

0,33

Росія,

Перм

5

Кучеренко С.Ю.

Социально-экономическое развитие сельского хозяйства в регионе

2016.

Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития,

5

0,33

Республіка Білорусь, м. Мінськ

6

Шимченко Л.А.

Внешнеэкономическая ориентация Украины: проблемы и перспективы стратегического партнёрства

2015

Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития,

5

0,3

Республіка Білорусь, м. Мінськ

7

Шимченко Л.А.

Информационная модель экономического развития Украины: реалии создания

2016.

Актуальные проблемы экономических, юридических и социальных наук, Пермь: «Пермский институт экономики и финансов»

5

0,33

Росія,

Перм

8

Шимченко Л.А.

Экономическая безопасность Украины: угрозы и механизмы реагирования

2016.

Обеспечение экономической безопасности в современных условиях

 

0,33

Казахстан,

Астана

9

Коваль С. П.

Проблемы структурного государственного регулирования услуг трудоустройства в Украине

2015

Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития,

5

0,3

Республіка Білорусь, м. Мінськ

10

Коваль С.П

Услуги трудоустройства и предоставления персонала

2016

"Актуальные проблемы экономических, юридических и социально-гуманитарных наук": Сборник статей

5

0,33

Росія,

Перм

11

Семененко О.Г.

Логистические аспекты функционирования молочного подкомплекса агропомышленного комплекса Украины

2015

Современные научные исследования и инновации,  №5. -[Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues

7

0,6

Росія, м. Москва

12

Семененко О.Г.

Информационные системы в логистических технологиях

2015

Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития,

5

0,3

Республіка Білорусь,

м. Мінськ

13

Семененко О.Г.

Перспективы развития животноводческого производства Киевской области

2016

«Майбутні дослідження»: міжнародний збірник наукових праць . - «София Бял ГРАД-БГ» ООД   , 2016. - Том 2. Економіка. Державна адміністрація

7

0,4

Болгарія , Софія

14

Семененко О.Г.

Анализ тенденций развития  сельскохозяйственного производства киевской области

2016

"Актуальные проблемы экономических, юридических и социально-гуманитарных наук": міжнародний збірник наукових праць. - Пермь, ПФЄУ.

7

0,4

Росія,

Перм

15

Боголіб М. А.

Экономическая природа развития территориальных обществ

2016

Актуальные проблемы экономических, юридических и социальных наук, Пермь: «Пермский институт экономики и финансов»

5

0,31

Росія,

Перм

 
 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

1.6.

П.І.П. автора (авторів)

Повна назва

Рік видання

Назва ресурсу (бази даних)

К-ть сторінок

К-ть

у.д.а.

1

Кучеренко С.Ю.

Організаційно-економічні засади ефективного виробництва соняшнику в Україні

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 24/1. – С.45-50.

6

0,7

2

Кучеренко С.Ю.

Вища освіта України: сучасний стан та тенденції розвитку

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 23/1. – С.18-25.

8

0,8

3

Кучеренко С.Ю.

Створення мережі та системи оптових ринків сільськогосподарської продукції – напрямок розвитку інфраструктури аграрного ринку

2015.

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/2. – С.90-96

7

0,8

4

Кучеренко С.Ю.

Тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва в Київській області

2016.

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С.116-123.

7

0,8

5

Кучеренко С.Ю.

Аналіз діяльності фінансових та лізингових компаній в Україні

2016.

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С.178-189. (Співавтор Леваєва Л.Ю., Кучеренко М.А.).

11

0,93

6

Кучеренко С.Ю.

Kucherenko, S.Yu.  The concepts of social and economic development of Ukraine. (співавтор Levaieva, L.Yu.)

2016.

From the Other Shore: London Journals in Economics, Marketing, Finance, Business and Innovation: The Collection of Scholarly Papers: Volume II / edited by V. Kozlov, PhD. 2015. – P. 69-82.

11

0,6

7

Кучеренко С.Ю.

Кучеренко С.Ю.  Обґрунтування основних концепції соціально-економічного розвитку України на перспективу  (співавтор Леваєва Л.Ю.)

2016.

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/2. – С.397-402.

6

0,5

8

Шимченко Л. А.

Економіка України: проблеми та шляхи їх вирішення

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 23/1. – С.29-34.

6

0,5

9

Шимченко Л. А.

Оновлення економічної моделі України: запорука успіху

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 24/1. – С.99-104.

6

0,5

10

Шимченко Л. А.

Гендерний аспект формування інформаційної економіки  С.88-92.

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/2. – С.88-92.

5

0,5

11

Шимченко Л.А.

Україна на шляху до інтелектуалізації виробничого потенціалу

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/2. – С. 51-58.    

8

0,5

12

Шимченко Л.А.

Волонтерський рух, як один із феноменів забезпечення соціальної безпеки в Україні

2016

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016  – Вип. 28/1. – С. 148-157.

10

1,1

13

Шимченко Л.А.

Освіта України в ракурсі формування "розумної економіки"

2016

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016  – Вип. 29/2. – С. .

8

0,5

14

Коваль С.П

Огляд міжнародного досвіду регулювання сфери послуг з посередництва у працевлаштуванні

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 23/1. – С.134-144.

11

1,0

15

Коваль С.П.

Проблеми ефективного використання трудових ресурсів

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 24/1. – С.38-45.

8

0,8

16

Коваль С.П.

Проблеми якісних змін робочої сили в Україні

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/2. – С.270-275.

6

0,6

17

Чабан В. В.

Рівень життя населення як показник стану економіки країни

2016

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 31/1

8

0,5

18

Овсієнко А. М.

Cтановлення та розвиток земельних відносин в Україні

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 24/1. – С.87-92.

6

0,6

19

Овсієнко А. М.

Особливості фінансового забезпечення сільського господарства в сучасних умовах

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/2. – С.383-388.

6

0,5

20

Овсієнко А. М

Управління зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С.123-129.

7

0,6

21

Овсієнко А.М.

Динаміка розвитку малого підприємництва в Україні

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/2. – С.124-131

6

0,55

22

Овсієнко А.М.

Сучасний стан розвитку фермертва в Україні

2016

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/2. – С.268-273.

7

0,65

23

Овсієнко А.М.

Сільське господарство України: стан, конкурентноспроможність та перспективи інтеграції на европейському рівні

2016

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С.76-82

7

0,75

24

Семененко О.Г.

Адаптивна модель оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі даних фінансової звітності

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 24/1. – С.60-72. (співавтор Очеретна М.Ю.)

7

0,6

25

Семененко О.Г.

Рівень виробництва молока в Україні

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/2. – С.199-208.

10

1,2

26

Семененко О. Г.

Аналіз стану та тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва Київської області

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/2. – С.59-73.

13

1,5

27

Семененко О. Г

Національні тенденції та стратегії розвитку молочного виробництва

2016

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав- Хмельницький, 2016. Вип. 29/1. – С.160-169.

10

1,3

28

Боголіб М. А.

Бюджетна децентралізації місцевого самоврядування:

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/2. – С.343-349. (співавтор Євтушенко Н.М.)

4

0,4

29

Боголіб М. А.

Використання інтерактивних технологій навчання у підготовці студентів економчни спеціальностей

2015

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/2. – С.7-13

7

0,75

30

Боголіб М. А

Зарубіжний досвід розвитку територіальних громад

2016

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/2. – С.130-134

7

0,66

31

Зелик О.О.

Фінансовий механізм формування бюджету теріторіальної громади

2016

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/2. – С.542-546

5

0,3

 
 

Переможці Міжнародної олімпіади з економічних, фінансових дисциплін і питань управління

 

П.І.П.керівника

П.І.П. студента, викладача

ВНЗ, де проводився конкурс

Дисципліна

Призове місце

1

Кучеренко С.Ю.

Монашненко А.В.

Молодежный союз экономистов и финансистов в РФ, Москва, 2015

Антикризове управління в зарубіжних країн

1 місце

2

Кучеренко С.Ю.

Леваєва Л.Ю

Молодежный союз экономистов и финансистов в РФ, Москва, 2015

Міжнародні системи страхування

3 місце

3

Кучеренко С.Ю.

Леваєва Л.Ю

Молодежный союз экономистов и финансистов в РФ, Москва, 2016

Грошово-кредитні системи держав

1 місце

4

Кучеренко С.Ю

Сіротіної С.С.

Всеросійському з міжнародною участю конкурсі випускових кваліфікаційних робіт, м.Пермь.

 

3 місце

5

Семененко О Г.

Чернявська В. А.

Международная Олимпиада по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления 2015-2016,

Конкурентно спроможність підприємства в сучасних умовах

3 місце

 
 
Read 1711 times

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1