Статті

положення про наглядову раду

В Університеті утворюється наглядова рада для нагляду за управлінням майном вищого навчального закладу, додержанням мети його створення.

До складу наглядової ради Університету входить 7 осіб. Персональний склад наглядової ради Університету за поданням вченої ради обирають відкритим голосуванням делегати конференції трудового колективу Університету простою більшістю голосів. До складу наглядової ради не можуть входити працівники Університету.

Склад наглядової ради затверджує ректор Університету згідно з рішенням конференції трудового колективу Університету

Термін повноважень наглядової ради Університету – 3 роки.

Наглядова рада Університету сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за його діяльністю, має право вносити конференції трудового колективу Університету подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом.

Члени наглядової ради мають право брати участь у роботі конференції трудового колективу Університетуу з правом дорадчого голосу.

Засідання наглядової ради Університету проводяться не рідше одного разу на рік.

Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності наглядової ради здійснює Університет.

 

Примітка: персональний склад наглядової ради буде обрано після затвердження МОН України нової редакції Статуту Університету (знаходиться на погодженні у МОН України).

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1