Статті

Спеціалізована вчена рада К 27.053.02

Спеціалізована вчена рада К 27.053.02 створена у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2016 р. № 820 на період до 11 липня 2019 р. для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю:

07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

 

Голова ради:

Демуз Інна Олександрівна, д.і.н., доцент, завідувач кафедри документознавства, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06.

Заступник голови:

Коцур Віктор Петрович, д.і.н., професор, професор кафедри історії та культури України, ректор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06.

Вчений секретар:

Зленко Алла Миколаївна, к.і.н., доцент, доцент кафедри документознавства, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06.

Члени ради:

Босенко Наталія Петрівна, к.і.н., старший викладач кафедри всесвітньої історії, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 07.00.06;

Брехунець Ніна Сергіївна, к.і.н., доцент кафедри історії та культури України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Висовень Оксана Іванівна, к.і.н., доцент, доцент кафедри історії та культури України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Гончаренко Олексій Миколайович, д.і.н., професор, професор кафедри історії та культури України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Дем’яненко Борис Леонідович, д.політ.н., професор, професор кафедри політології, декан історичного факультету, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Довжук Ігор Володимирович, д.і.н., професор, професор кафедри документознавства, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Ігнатенко Марина Миколаївна, д.і.н., професор, професор кафедри історії та культури України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Ластовський Валерій Васильович, д.і.н., професор, професор кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України, спеціальність 07.00.06;

Луняк Євген Миколайович, д.і.н., доцент, професор кафедри історії України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, спеціальність 07.00.06;

Молоткіна Валентина Костянтинівна, д.і.н., професор, завідувач кафедри історії та культури України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Сіропол Володимир Олександрович, к.і.н., доцент, доцент кафедри загальної історії, правознавства та методик навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.06;

Шаравара Тамара Олексіївна, д.і.н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов та українознавства, Полтавська державна аграрна академія, спеціальність 07.00.06;

Шатковська Алла Юріївна, к.і.н., викладач циклової комісії соціально-економічних дисциплін, Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка, спеціальність 07.00.06;

Ярмошик Іван Іванович, д.і.н., професор, завідувач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 07.00.06.

 

Адреса  спеціалізованої  вченої ради К 27.053.02:

08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30.

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1