Статті

Війна і мир в інтелектуальних вимірах учених.

Науковцями ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та

Інституту історії України НАН України

започаткований науково-освітній проект

«Війна і мир у історичній ретроспективі та сучасності:

зони конфлікту, суспільної взаємодії та подолання наслідків».

Серед тематичних напрямів: соціум воєнної доби; стратегії виживання, моделі поведінки, алгоритм функціонування: людина-суспільство-держава; вектори взаємо- та протидії; гуманітарні виміри війни; травматичний синдром, людські втрати, демографічні трансформації; духовні та етнокультурні аспекти функціонування суспільства в умовах війни; історична пам'ять як віддзеркалення збройних конфліктів.

Планується проведення методологічних семінарів, круглих столів, конференцій, а також підготовка магістерських проектів і рекомендацій для вищих органів влади.

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1